Nasi przyjaciele

płatności online

Newsletter


Aktualności

dodane przez: Administrator
08-10-2020

Zmiana nazwy i siedziby Stowarzyszenia

  Uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem 08 Października 2020 roku ulega zmianie nazwa naszego Stowarzyszenia z dotychczasowej: Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu na: Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser”  oraz siedziba Stowarzyszenia z Olkusz na: Bukowno Jednocześnie informujemy, że zmianie ulegają także numery telefonów, adres stacjonarny, a także adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej. Pozostałe dane, w ty...

dodane przez: Administrator
05-10-2020

Nowy projekt dla dzieci z niepełnosprawnością z gminy Bukowno

Rozpoczynamy realizację nowego projektu współfinansowanego przez Gminę BUKOWNO  pt. ,,Moc w pomocy II ".  Do 9 października czekamy na zgłoszenia rodzin, spełniających następujące waru...

dodane przez: Administrator
17-09-2020

Nowy projekt dla dzieci z niepełnosprawnością z terenu gminy Bolesław

Miło nam poinformować, że rozpoczynamy realizację nowego projektu współfinansowanego przez Gminę Bolesław pt. ,,Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez prowadze...

dodane przez: Administrator
08-09-2020

Rekomendacje dla stypendystów

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu w  dnia 8.09.2020 podjął decyzję, że rekomendację do uzyskania stypendium w ramach XIX edycji Programu Stypendiów Po...

dodane przez: Administrator
03-09-2020

Nowa placówka w naszych strukturach - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Na Skałce”.

Oficjalnie od 1 września 2020 r. w strukturach Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie działa nowa placówka oświatowa: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczn...

dodane przez: Administrator
11-08-2020

Wydawanie żywności - 17-18.08.2020 r.

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu informuje, że w dniach 17sierpnia 2020 roku i 18 sierpnia 2020 roku  w godzinach: od godz. 16:00 do godz. 19:00  będzie wydawana ż...

dodane przez: Administrator
10-08-2020

Stypednia na 1 rok studiów - nowy nabór wniosków

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości Powiatu Olkuskiego, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne do ubiegania się o...

dodane przez: Administrator
07-08-2020

Nowa drużyna - projekt dla liderów na półmetku

Blok szkoleniowy dla uczestników projektu  pod nazwą „Lider młodzieżowy na rzecz lokalnego środowiska. Program kształtowania kompetencji społecznych uczniów olkuskich szkó...

dodane przez: Administrator
15-07-2020

Budżet obywatelski województwa małopolskiego edycja 4 – rozpoczynamy rekrutację.

Dzięki Waszemu zaangażowaniu w ubiegłorocznej edycji wojewódzkiego BO udało się „wygłosować” do realizacji zadanie „Dotrzeć do siebie i swojego dziecka -rodzinne spotkania integ...

dodane przez: Administrator
19-06-2020

Rekrutacja na II cykl: bezpłatne wsparcie dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością

Bezpłatne wsparcie dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0-7 lat z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego.   Rozpoczynamy rekrutację dzieci do II cyklu wsparcia w ramach projektu &bdqu...

dodane przez: Administrator
22-05-2020

Wydawanie żywności odwołane w miesiącu maju i czerwcu

Szanowni Państwo, Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu z przykrością informuje, że z przyczyn niezależnych od nas wydawanie żywności w Podprogramie 2020 w ramach P...

dodane przez: Administrator
19-05-2020

Nowi Liderzy na start!

Mimo trudnej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem, Stowarzyszenie Dobroczynne „Res sacra miser” w Olkuszu działa dalej.  Rozpoczynamy realizację nowego projektu skierowanego do m...

dodane przez: Administrator
04-02-2020

Wydawanie żywności - zmiana sposobu dystrybucji w związku z koronawirusem

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu informuje, że wydawanie żywności dla osób objętych w 2020 r. Programem Operacyjnym Polska Żywność 2014-2020 (posiadających skier...

dodane przez: Administrator
26-11-2019

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO

Tytuł zadania: „Wsparcie instytucjonalne i misyjne Stowarzyszenia Dobroczynnego "Res Sacra Miser" w Olkuszu - rozwój infrastruktury na potrzeby społeczności lokalnej”. Wartość dofinansow...

dodane przez: Administrator
07-06-2018

Dofinansowanie do budynu po szkole "Na Skałce" - rewitalizacja

W okresie lipiec 2017 - marzec 2019 r. Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" w Olkuszu realizuje projekt związany z przebudową, modernizacją i adaptacją budynku po byłej szkole "Na Skałce". Ka...

dodane przez: Administrator
04-02-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 - edycja 2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem Programu Operac...

dodane przez: Administrator
03-12-2019

Zapytanie o cenę nr 5/PROO - dostawa sprzętu do terapii biofedback

Zapytanie o cenę nr 5a/PROO z dn. 02.12.2019 r.  Przedmiotem zapytania  jest dostawa kompletu wyposażenia biofeedback wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należyt...

dodane przez: Administrator
30-11-2019

Zapytanie o cenę nr 7/PROO z dn. 30.11.2019 r. - dostawa pomocy dydaktycznych

Zapytanie o cenę nr 7/PROO z dn. 30.11.2019 r.  Przedmiotem zapytania  jest dostawa i montaż pomocy dydaktycznych wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej r...

dodane przez: Administrator
30-11-2019

Zapytanie o cenę nr 6/PROO z dn. 30.11.2019 r. - dostawa wyposażenia sal i gabinetu rehabilitacyjnego

Zapytanie o cenę nr 6/PROO z dn. 30.11.2019 r. Przedmiotem zapytania  jest dostawa wyposażenia gabinetu rehabilitacyjnego  wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należyt...

dodane przez: Administrator
30-11-2019

Zapytanie o cenę nr 5/PROO z dn. 30.11.2019 r. - dostawa wyposażenia sali doświadczenia świata

 Zapytanie o cenę nr 5/PROO z dn. 30.11.2019 r.  Przedmiotem zapytania  jest dostawa wyposażenia SALI DOŚWIADCZENIA ŚWIAT wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca z tytułu na...

dodane przez: Administrator
30-11-2019

Zapytanie o cenę nr 4/PROO z dn. 30.11.2019 r. - dostawa ortezy rehabilitacyjnej

Zapytanie o cenę nr 4/PROO z dn. 30.11.2019 r. - dostawa ortezy rehabilitacyjnej Przedmiotem zapytania  jest dostawa ortezy rehabilitacyjnej wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca z tyt...

dodane przez: Administrator
08-11-2019

Zapytanie o cenę nr 2/PROO z dn. 8.11.2019 r. - sprzęt AGD

Zapytanie o cenę nr 2/PROO z dn. 8.11.2019 r. - sprzęt AGD Przedmiotem zapytania  jest dostawa i montaż sprzętów AGD z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej rea...

dodane przez: Administrator
08-11-2019

Zapytanie o cenę nr 1/PROO z dn. 8.11.2019 r. - dostawa mebli i wyposażenia

Zapytanie o cenę nr 1/PROO z dn. 8.11.2019 r. Przedmiotem zapytania  jest dostawa i montaż wyposażenia (meble konferencyjne i szatniowe) wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca z tytuł...

dodane przez: Administrator
06-11-2019

„Uczymy się żyć z autyzmem” - zaproszenie na konferencje

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” realizuje kolejny projekt edukacyjny związany z funkcjonowaniem dziecka niepełnosprawnego pn.  „Uczymy się żyć z autyzmem - działania ed...

dodane przez: Administrator
14-10-2019

Gmina Bolesław nie zapomina o rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym

We współpracy ze Stowarzyszeniem Dobroczynnym „Res Sacra Miser”  w okresie od września do grudnia   2019 roku  na terenie Centrum  Wsparcia Dziecka Niepełnosprawne...

dodane przez: Administrator
02-10-2019

Zapytanie o cenę nr 2/PWD

Przedmiotem zapytania  jest dostawa i montaż wyposażenia  (sprzętu IT/ audiowizualnego) wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca/-cy z tytułu należytej realizacji przedmiotu zapyt...

dodane przez: Administrator
25-09-2019

Wolontariusz Roku 2019

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu serdecznie zaprasza  wszystkich chętnych do zgłaszania kandydatur w konkursie „Wolontariusz Roku 2019” organizowanym w trzec...

dodane przez: Administrator
18-09-2019

Wydawanie żywności - ważna informacja

Szanowni Państwo Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu z przykrością informuje, że z przyczyn niezależnych od nas wydawanie żywności w Podprogramie 2019 w ramach Pr...

dodane przez: Administrator
12-09-2019

Nowy projekt dla seniorów - rekrutacja

Trwa rekrutacja seniorów do projektu „Aktywny senior - wsparcie społeczności lokalnej przez budowanie aktywności społecznej osób 60+”  Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Mi...

dodane przez: Administrator
26-08-2019

Wsparcie dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu

Jeżeli w Twojej rodzinie jest dziecko niepełnosprawne ze spektrum autyzmu w wieku od 10 do16 roku życia zapraszamy Go  do udziału w realizowanym przez Stowarzyszenie Dobroczynne „RES SACRA MISER&...

dodane przez: Administrator
26-08-2019

Dedykowane działania na rzecz rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym z gminy Bukowno

Miasto Bukowno nie zapomina o rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym. Kolejny raz nasze Stowarzyszenie realizuje projekt przy współfinansowaniu budżetu Miasta Bukowno.   Od 15 lipca do 10 paźdz...

dodane przez: Administrator
01-07-2019

Sypendium na I rok studiów - informacja o wynikach

Informujemy że  Uchwałą  nr  22/2019 z dnia 1.08.2019 Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu podjął decyzję, że rekomendację do uzyskania stypendium ...

dodane przez: Administrator
15-03-2019

Skałka = rewitalizacja + reaktywacja

Z pomocą funduszy pozyskanych z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) staramy się przywrócić pełną funk...

dodane przez: Administrator
30-07-2019

POMOC PZU DAŁA NAM MOC

Dzięki funduszowi prewencyjnemu PZU Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” mogło zrealizować kolejną inicjatywę, tym razem poprawiającą bezpieczeństwo w swojej społeczności lokalnej,...

dodane przez: Administrator
18-07-2019

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 - nowe informacje

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.  Progr...

dodane przez: Administrator
13-06-2019

Wydawanie żywności - 17 i 18 czerwca 2019 r.

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu informuje, że w dniu 17 i 18 czerwca 2018 roku w godzinach: od godz. 16:00 do godz. 19:00 będzie wydawana żywność w punkcie przy AL. 1000-...

dodane przez: Administrator
03-06-2019

Wydawanie żywności - czerwiec 2019

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu informuje, że w dniach 4 czerwca 2019 r. i 5 czerwca 2019 r. w godzinach: od godz. 16:00 do godz. 19:00 będzie wydawana żywność w punkcie ...

dodane przez: Administrator
07-05-2019

Wydawanie żywności - maj 2019

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu informuje, że w dniach 14 maja 2019 r. i 15 maja 2019 r. w godzinach: od godz. 16:00 do godz. 19:00 będzie wydawana żywność w punkcie przy...

dodane przez: Administrator
15-03-2019

Wydawanie żywności - marzec 2019

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu informuje, że w dniach 18 marca i 19 marca 2019 roku w godzinach: od godz. 16:00 do godz. 19:00 będzie wydawana żywność w punkcie przy AL....

dodane przez: Administrator
28-02-2019

Nowy projekt wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin

  Rozpoczyna się rekrutacja do modułu „Wczesna interwencja” – I cykl wsparcia w ramach nowego projektu „Kompleksowy program wczesnej interwencji dla małego dziecka niepełnospraw...

dodane przez: Administrator
19-02-2019

Wydawanie żywności - luty 2019 r.

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu informuje, że w dniach 25 luty 2019 r. i 26 luty 2019 r. w godzinach: od godz. 16:00 do godz. 19:00 będzie wydawana żywność w punkcie przy...

dodane przez: Administrator
16-01-2019

Wydawanie żywności - styczeń 2019 r.

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu informuje, że w dniach 21 STYCZNIA i 22 STYCZNIA 2019 roku w godzinach: od godz. 16:00 do godz. 19:00 będzie wydawana żywność w ...

dodane przez: Administrator
11-12-2018

Wydawanie żywności grudzień 2018

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu informuje, że w dniach 17 GRUDNIA i 18 GRUDNIA 2018 roku w godzinach: od godz. 16:00 do godz. 19:00 będzie wydawana żywność w punkcie przy...

dodane przez: Administrator
30-11-2018

XI Targi Wolontariatu w dniu 7 grudnia 2018

Zapraszamy w dniu 7 grudnia 2018 r. na XI edycję Targów Wolontariatu, która odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu przy ul. Francesco Nullo 29....

dodane przez: Administrator
26-11-2018

„Oswój mój świat” - podsumowanie konferencji

21 listopada b.r. w Centrum Kultury przy ul. Szpitalnej 32 w Olkuszu odbyła się konferencja edukacyjna pod hasłem: „Oswój mój świat”, realizowana przez Stowarzyszenie Dobroczynne &...

dodane przez: Administrator
24-10-2018

Stypendia pomostowe przyznane

Z  radością informujemy, że wszystkim osobom rekomendowanym do otrzymania stypendiów pomostowych na I rok studiów w roku akademickim 2018/2019 w ramach XVII edycji Programu Stypendió...

dodane przez: Administrator
14-10-2018

Wydawanie żywności: październik 2018 r. Start Podprogramu 2018.

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” informuje, że w dniach 25 października i 26 października 2018 roku od godz. 16:00 do godz. 19:00 będzie wydawana żywność w punkcie przy Al. 1000-l...

dodane przez: Administrator
27-09-2018

XI edycja Targów Wolontariatu

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu serdecznie zaprasza  wszystkich chętnych do zgłaszania kandydatur w konkursie „Wolontariusz Roku 2018” organizowanym w trzec...

dodane przez: Administrator
14-09-2018

Głosujemy w 3. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego - prosimy o głos na nasze zadanie: Każde dziecko może wszystko”

Wsparcie dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, dodatkowe zajęcia językowe i artystyczne, warsztaty rozwijające umiejętności uczenia się i społecznie – to tylko niektóre z propozycji zaj...

dodane przez: Administrator
10-09-2018

Efekty Programu Pomoc Żywnościowa

Szanowni Państwo,     Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu informuje, że wydawanie żywności w Podprogramie 2018 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc ...

dodane przez: Administrator
09-08-2018

Program stypendialny - rekomendacje

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego "Res Sacra Miser" w Olkuszu  uchwałą z dnia 8.08.2018 postanowił rekomendować do  XVII edycji Programu Stypendiów Pomostowych na rok 2018/2019 następuj...

dodane przez: Administrator
18-07-2018

ZDOBĄDŹ STYPENDIUM NA I ROK STUDIÓW! - wydłużenie terminu składania wniosku

Uwaga: wydłużenie terminu przyjmowania wniosków.  Uprzejmie informujemy, że w dniu 3.08.2018 biuro Stowarzyszenia w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 15 będzie nieczynne,w zwią...

dodane przez: Administrator
30-11-2018

Rusza 22. Świąteczna Zbiórka Żywności „Podaruj potrzebującym jedzenie na świąteczny stół”

Już w najbliższy weekend  - 30 listopada – 1 grudnia 2018 w 11 sklepach na terenie naszego miasta zostanie przeprowadzona Świąteczna Zbiórka Żywności. Będzie to wspólne przedsię...

dodane przez: Administrator
18-07-2018

„Nie ma jak u babci i dziadka”

„Nie ma jak u babci i dziadka” – twórcze zajęcia realizowane przez uczestników projektu „SENIOR = LIDER. Program rozwoju kompetencji społecznych osób starszych z g...

dodane przez: Administrator
22-06-2018

Wydawanie żywności czerwiec 2018

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu informuje, że w dniu 29 czerwca  2018 roku w godzinach: od godz. 16:00 do godz. 19:00 będzie wydawana żywność w punkcie przy &nb...

dodane przez: Administrator
13-06-2018

Wydawanie żywności czerwiec 2018

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu informuje, że w dniach 18 czerwca i 19 czerwca 2018 roku w godzinach: od godz. 16:00 do godz. 19:00 będzie wydawana żywność w punkcie przy...

dodane przez: Administrator
28-05-2018

Nowa lokalizacja Centrum Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” informuje,  że zmieniła się  lokalizacja Centrum Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, które obecnie mieści s...

dodane przez: Administrator
16-05-2018

Wydawanie żywności maj 2018

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu informuje, że w dniach 23 maja  i  24 maja  2018 roku w godzinach: od godz. 16:00 do godz. 19:00 będzie wydawana żywność w ...

dodane przez: Administrator
14-05-2018

Dobro powraca – nasza stypendystka w akcji!

W  dniu 18.04.2018 r.  na terenie II Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu im Ziemi Olkuskiej przeprowadzono  wśród młodzieży szkolnej zbiórkę pieniężna na rzecz dział...

dodane przez: Administrator
10-05-2018

Trwa rekrutacja seniorów do projektu "Senior = Lider - Program rozwoju kompetencji społecznych osób starszych”

Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" w Olkuszu poszukuje osób w wieku 60 lat i więcej z terenu gminy Olkusz i Bukowno chcących uczestniczyć w nowo realizowanym projekcie: "Senior = Lider....

dodane przez: Administrator
10-04-2018

Z AVIVĄ nowy wymiar PROGRAMOWANIA!

W czerwcu 2017 roku nasze Stowarzyszenie zostało laureatem 5. edycji konkursu grantowego „To dla mnie ważne” organizowanego przez Fundację AVIVA. Program ma na celu wsparcie lokalnych inicjatyw s...

dodane przez: Administrator
10-04-2018

Program wymiany młodzieży „Erasmus +” dla uczniów SP 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu

Co mogę zrobić, aby być szczęśliwym? – na to pytanie 8 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Olkuszu postara się odpowiedzieć podczas wyjazdu warsztatowego do Zakopanego. W dniach 9-13 kwietnia...

dodane przez: Administrator
03-04-2018

Wydawanie żywności kwiecień 2018

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu informuje, że w dniach 4 kwietnia i 5 kwietnia 2018 roku w godzinach: od godz. 16:00 do godz. 19:00 będzie wydawana żywność w punkcie przy...

dodane przez: Administrator
08-03-2018

Przedszkole sMYkałka

  Przedszkole Terapeutyczne „SMYKAŁKA” im. Aliny Ratusińskiej w Bukownie przy ul. Kolejowej 30 rozpoczyna rekrutację dzieci na rok 2018/2019. SMYKAŁKA jest placówką edukacyjną, k...

dodane przez: Administrator
08-03-2018

Wydawanie żywności marzec 2018

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu informuje, że w dniach 13 marca i  14 marca  2018 roku w godzinach:   od godz. 16:00 do godz. 19:00 będzie wydawana żywnoś...

dodane przez: Administrator
22-02-2018

Wydawanie żywności luty 2018

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu informuje, że w dniach 27 lutego i  28 lutego  2018 roku w godzinach:   od godz. 16:00 do godz. 19:00 będzie wydawana żywno...

dodane przez: Administrator
15-01-2018

Wydawanie żywności styczeń 2018

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu informuje, że w dniach 18 stycznia i  19 stycznia  2018 roku w godzinach:   od godz. 16:00 do godz. 19:00 będzie wydawana ży...

dodane przez: Administrator
03-01-2018

Stypendia 2017 wręczone

28. 12. 2017 w siedzibie Stowarzyszenia Dobroczynnego "Res Sacra Miser" w Olkuszu odbyło się już tradycyjne spotkanie ze stypendystami. Wręczone zostały dyplomy dla 2 stypendystek naszego Stowarzyszenia, k...

dodane przez: Administrator
28-12-2017

Nabór pracowników do Punktu Przedszkolnego

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu w związku z realizacją projektu „Na dobry start” w ramach  którego planuje w roku szkolnym 2018/2019 utworzyć Niepub...

dodane przez: Administrator
19-12-2017

UWAGA! Zmiana rachunków bankowych

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01 stycznia 2018 r. nie będą już aktywne rachunki bankowe prowadzone w Alior Bank SA (poprzednio BPH SA). Aktualne rachunki bankowe Stowarzyszenia podajemy poniżej: Bank S...

dodane przez: Administrator
11-12-2017

Wydawanie żywności 12 i 13 grudnia

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu informuje, że w dniach 12 grudnia i  13 grudnia  2017 roku w godzinach:  od godz. 16:00 do godz. 19:00 będzie wydawana żywno...

dodane przez: Administrator
11-12-2017

X Targi Wolontariatu za nami

7 grudnia 2017 r. wspólnie ze Stowarzyszeniem Dobroczynnym „Res Sacra Miser” w Olkuszu  wolontariusze z terenu powiatu olkuskiego obchodzili swoje święto. Wydarzenie to było wyjątkow...

dodane przez: Administrator
04-12-2017

X Targi Wolontariatu

Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" w Olkuszu zaprasza w dniu 7 grudnia o godz. 10.00 na X Targi Wolontariatu, które odbędą się w DK Wolbrom przy ul. Leśnej 2, 32-340 Wolbrom.  ...

dodane przez: Administrator
01-12-2017

Świąteczna Zbiórka Żywności ruszyła!

Od 1 do 3 grudnia trwa 21 edycja Świątecznej Zbiórki Zywności współorgaznizowana przez Stowarzyszenie Dobroczynnne „Res Sacra Miser” w Olkuszu we współpracy z Bankiem Żywn...

dodane przez: Administrator
30-11-2017

Oświadczenie

Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkusz podjął decyzję o nieodwołaniu Pana Mat...

dodane przez: Administrator
24-11-2017

„Olkuski senior – liderem w swojej społeczności” – podsumowanie osiągnięć projektu

Dobiega końca realizacja autorskiej inicjatywy Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu, związanej z kształtowaniem postaw prospołecznych wśród seniorów z gmi...

dodane przez: Administrator
20-11-2017

Potrzebujecie nas, więc jesteśmy!

Warsztaty „Młodzi, aktywni-wolontariat, działalność społeczna” to kolejna edycja spotkań dotyczących aktywności społecznej, które odbyły się 3 listopada w Wolbromiu. Ponad 40 uczni...

dodane przez: Administrator
14-11-2017

Wydawanie żywności-listopad

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu informuje, że w dniach 15 listopada i  16 listopada  2017 roku w godzinach:   od godz. 16:00 do godz. 19:00 będzie wydawana ...

dodane przez: Administrator
09-11-2017

Liderzy-seniorzy w akcji

Trwają działania grup projektowych w ramach projektu Stowarzyszenia Dobroczynnego "Res Sacra Miser" w Olkuszu pn. "Olkuski senior - liderem w swojej społeczności". Przełom października i listopada obfito...

dodane przez: Administrator
01-11-2017

Nowe Stypendystki

Miło nam poinforomować, iż szeregi stypendystów programu Stypendia Pomostowe zasiliły Patrycja Kaganiec i Dominika Pacia. Obie kandydatki uzyskały rekomendację naszego Stowarzyszenia, a w konsekwen...

dodane przez: Administrator
27-10-2017

Wolontariusz Roku 2017-przedłużenie terminu składania zgłoszeń

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego "Res Sacra Miser" w Olkuszu informuje, iż przedłuża termin na składanie zgłoszeń do konkursu "Wolontariusz Roku 2017". Nowy termin to poniedziałek 30 października 20...

dodane przez: Administrator
18-10-2017

Termin wydawania żywności

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu informuje, że w dniach 23 i  24 października  2017 roku w godzinach:   od godz. 16:00 do godz. 19:00 będzie wydawana żywno...

dodane przez: Administrator
18-10-2017

Oswój mój świat-zaproszenie na konferencję

Serdecznie zapraszamy na Konferencję "Oswój mój świat", dotyczącą wczesnej obserwacji, diagnozy i terapii dziecka ze spektrum autyzmu. Konferencja odbędzie się 25 października 2017 r. o god...

dodane przez: Administrator
18-10-2017

„Na dobry start” startuje na dobre

  Utworzenie i prowadzenie przedszkola terapeutycznego dla dzieci niepełnosprawnych w Bukownie, to główny cel projektu „Na dobry start”, który olkuskie Stowarzyszenie Dobroczynn...

dodane przez: Administrator
27-09-2017

Lekcje Bez Przerwy

Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" w Olkuszu przy wsparciu z budżetu Miasta Bukowno od 1.09.2017r. do 28.11.2017 r. realizuje działanie LEKCJE BEZ PRZERWY, w ramach którego głównym ce...

dodane przez: Administrator
27-09-2017

Wolontariusz Roku 2017

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu serdecznie zaprasza do zgłaszania kandydatur w konkursie „Wolontariusz Roku 2017” organizowanym w trzech kategoriach: - najlepszy ...

dodane przez: Administrator
26-09-2017

Wydawanie żywności-informacje dla Beneficjentów

OGŁOSZENIE  Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser" w Olkuszu informuje, że w dniach 27 września  2017 roku  i  28 września  2017 roku w godzinach:  od godz. 16:00 ...

dodane przez: Administrator
26-09-2017

Postępowanie na roboty budowlane

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego "Res Sacra Miser" w Olkuszu, realizując projekt „Na dobry start-utworzenie przedszkola terapeutycznego w mieście Bukowno” (projekt nr RPMP.10.01.02-IP.01-12-08...

dodane przez: Administrator
14-09-2017

Żywność dla potrzebujących

        Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W sierpniu ...

dodane przez: Administrator
21-08-2017

Pożegnanie lata 2017

Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" w Olkuszu, uczestnicy projektu "Olkuski Senior - liderem w swojej społeczności" Sołtys oraz Rada Sołecka wsi Zederman serdecznie zapraszają do wzięcia udziału...

dodane przez: Administrator
25-07-2017

Postępowanie nr 1-rozstrzygnięcie

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego "Res Sacra Miser" w Olkuszu informuje, iż w postępowaniu ofertowym na wykonanie robót budowlanych „Budowa wewnętrzn...

dodane przez: Administrator
07-08-2017

Rekomendacje w Programie Stypendiów Pomostowych 2017

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego "Res Sacra Miser" w Olkuszu, Uchwałą nr 17/2017 z dnia 03 sierpnia 2017 r., na podstawie opinii Komisji Stypendialnej, rekomenduje do uzyskania stypendium na rok szkolny 2...

dodane przez: Administrator
01-08-2017

Oswoić kaktusa

  Oswoić kaktusa, to projekt adresowany do rodzin dzieci ze spektrum autyzmu.   ...

dodane przez: Administrator
01-08-2017

Podwórkowa Akademia Rodzin

Zachęcamy do zapoznania się z plakatem informacyjnym, dotyczącym kolejnego projektu adresowanego do rodziców dzieci niepełnosprawnych. ...

dodane przez: Administrator
10-07-2017

Stypendia Pomostowe 2017

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu wraz z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości,  Polsko–Amerykańską Fundacją Wolności,  Narodowym Bankiem Polskim, Funda...

dodane przez: Administrator
28-06-2017

Dziękujemy, że to dla Was ważne!

20 czerwca jury Programu Fundacji AVIVA „To dla mnie ważne” wyłoniło 14 laureatów w V edycji konkursu. Wśród nich znalazł się projekt „Akademia młodego programisty –...

dodane przez: Administrator
26-06-2017

I szkolenie seniorów – liderów za nami

Od 23 do 25 czerwca trwało pierwsze szkolenie uczestników projektu  „Olkuski senior – liderem w swojej społeczności”. Mapowanie zasobów lokalnych, identyfikacja wła...

dodane przez: Administrator
23-05-2017

Prosimy o głos!

Stowarzyszenie Dobroczynne Res Sacra Miser w Olkuszu, wspólnie z partnerami społecznymi – SP nr 1 w Olkusz oraz SP w Zedermanie – prosi wszystkich mieszkańców gminy Olkusz o oddanie ...

dodane przez: Administrator
23-05-2017

RSM dla seniorów

Stowarzyszenie Dobroczynne Res Sacra Miser w Olkuszu, kontynuując swoje działania w zakresie kształtowania postaw społecznych, rozpoczyna realizację projektu „Olkuski senior – liderem w swojej ...

dodane przez: Administrator
14-04-2017

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Wspaniałych Świąt życzą Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia Dobroczynnego "Res Sacra Miser"  w Olkuszu...

dodane przez: Administrator
17-03-2017

Wspieramy potrzebujących paczkami żywnościowymi

Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" w Olkuszu we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie  realizuje Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej 2014-2020. W ramach projektu wydawana jest ...

dodane przez: Administrator
14-03-2017

„Kierunek – samodzielność” dofinansowany ze środków FIO 2017

Blisko rok będzie realizowany projekt wspomagający funkcjonowanie 30 dzieci i ich najbliższego otoczenia. Skierowany jest  do rodzin z dziećmi ze spektrum autyzmu, zaburzeń zachowania  i z op&oac...

dodane przez: Administrator
24-01-2017

Nagroda Cordis Nobilis dla Stowarzyszenia

W miniony piątek odebraliśmy z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz wspaniałą nagrodę Cordis Nobilis w kategorii organizacja. Jest nam niezmiernie miło, że nasze działania na rzecz dzieci niepełnospra...

dodane przez: Administrator
09-01-2017

Ale to już było...

Zaledwie trzy miesiące minęły od rozpoczęcia nowego, dziesiątego już roku akademickiego w Olkuskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, a mimo to studenci-seniorzy postanowili uroczyście podsumować ten czas. ...

dodane przez: Administrator
06-01-2017

Kolejne stypendia wręczone

29 grudnia 2016 r.  wręczono dyplomy  tegorocznym stypendystom Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu. To kolejna edycja programu stypendialnego, realizowanego we wsp&oa...

dodane przez: Administrator
23-12-2016

Życzenia Świąteczne 2016

Zdrowych, spokojnych  Świąt Bożego Narodzenia, wolnych od codziennych trudów. Radości i optymistycznego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość w 2017 roku. życzą Zarząd i Członkowie Stow...

dodane przez: Administrator
23-12-2016

Aktywność olkuskich seniorów - rozpoczęcie badań

  Duża różnorodność zajęć fakultetowych, wysoka jakość wykładów, dostosowanie oferty do różnorodnych potrzeb grup seniorów – to główne zalety olkuskiego ...

dodane przez: Administrator
13-12-2016

Zapraszamy na Gwiazdkowy Turniej Charytatywny

Serdecznie zapraszamy już w najbliższą sobotę na Gwiazdkowy Turniej Charytatywny, organizowany przez Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Olkusz, Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" w Olkuszu oraz Miejsk...

dodane przez: Administrator
13-12-2016

„Sobota z folklorem” i owacjami na stojąco

Jeśli ktoś sądzi, że w czasach nowych trendów muzycznych definitywnie do lamusa odeszły ludowe melodie i pieśni, to z pewnością zmieniłby zdanie po koncercie pt. „Sobota z folklorem”...

dodane przez: Administrator
05-12-2016

Zapraszamy na wystawę

Jesienną jurajską przyrodą i okolicznymi zabytkami inspirowały się studentki z grupy malarstwa Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku podczas dwóch tegorocznych plenerów. Obrazy będące efe...

dodane przez: Administrator
05-12-2016

IX Targi Wolontariatu z nami!

30 listopada, nieomal w przeddzień obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu odbyła się uroczysta Gala IX edycji Targów Wolontaria...

dodane przez: Administrator
22-11-2016

Zapraszamy na IX Targi Wolontariatu

Zapraszamy na IX Targi Wolontariatu, które odbędą się 30 listopada 2016 r. o godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu. Podczas Targów, które - jak co roku - są wspaniałą okaz...

dodane przez: Administrator
22-11-2016

Dar serc studentek – malarek

17 listopada 2016 r., przed czwartkowym wykładem w Olkuskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku odbyła się niecodzienna uroczystość. Studentki z grupy malarstwa przekazały Stowarzyszeniu Dobroczynnemu „Re...

dodane przez: Administrator
18-11-2016

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser" w Olkuszu informuje, że w dniach: 8 grudzień 2016 roku i 9 grudzień 2016 roku w godzinach: od godz. 16:00 do godz. 19:00 będzie wydawana żywn...

dodane przez: Administrator
18-11-2016

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W sierpniu 2016 roku rozpoczęła się r...

dodane przez: Administrator
10-11-2016

Zaproszenie na konferencję edukacyjną

Serdecznie zapraszamy na konferencję edukacyjną "Oswój mój świat". Szczegóły na plakacie....

dodane przez: Administrator
26-10-2016

Z pędzlem i obiektywem w plenerze

Studenci Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na początku jesieni 2016 r. uczestniczyli w czterech zajęciach plenerowych. Grupa malarek uwieczniała na płótnach urokliwe krajobrazy w Rudnie i Ojcow...

dodane przez: Administrator
10-10-2016

Zapraszamy do odwiedzania fanpage Centrum Wolontariatu w Olkuszu na Facebook-u!

W ostatnim czasie w serwisie Facebook uruchomiliśmy oficjalny Fanpage Centrum Wolontariatu w Olkuszu działającym przy Stowarzyszeniu Dobroczynnym "Res Sacra Miser" w Olkuszu. Zapraszamy do odwiedzenia fanpag...

dodane przez: Administrator
09-10-2016

Rekordowa inauguracja roku akademickiego OUTW

Ponad 300 studentów rozpoczęło w czwartek, 6 października 2016 r., jubileuszowy X Rok Akademicki w Olkuskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Tę wyjątkową uroczystość uświetnił wykład prof. Andrz...

dodane przez: Administrator
29-09-2016

Konkurs „Wolontariusz Roku 2016”

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu serdecznie zaprasza do zgłaszania kandydatur w konkursie „Wolontariusz Roku 2016” organizowanym już po raz siódmy w trzech...

dodane przez: Administrator
20-09-2016

Plener fotograficzny „Olkuskie zabytki”

Stowarzyszenie „Res Sacra Miser” i olkuski MOK po raz trzeci podjęły wspólnie realizację projektu "Edukacja i aktywność olkuskich seniorów”. Dzięki środkom z Rządowego Pr...

dodane przez: Administrator
08-09-2016

Dostrzec-zrozumieć-działać!

 Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu od 01.07.2016r. do 09.12.2016r. realizuje projekt zapewniający kompleksowe działania terapeutyczno – rehabilitacyjne na rzecz 30 ...

dodane przez: Administrator
08-09-2016

Projekt z BO Bukowna w realizacji

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu wygrało konkurs na realizację zadania ogólnomiejskiego Miasta Bukowno w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016. Od 15.07. 2016 r. do 15. ...

dodane przez: Administrator
08-09-2016

Dać szansę!

„Dać szansę- terapia i rehabilitacja małego dziecka niepełnosprawnego oraz wsparcie jego rodziny wzmocnieniem i sposobem na wyrównywanie szans i integrację z otoczeniem”  to kolejny...

dodane przez: Administrator
08-09-2016

Kierunek-samodzielność na starcie

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” od maja do grudnia 2016 r. realizuje  kolejny projekt na rzecz 30 dzieci niepełnosprawnych  i ich rodzin z terenu powiatu olkuskiego. W drodze...

dodane przez: Administrator
08-09-2016

Grunt to rodzinka

Dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Lokalnie edycja 2016  grupa inicjatywna  „Grunt to rodzinka” realizuje  projekt :  „Bliżej siebi...

dodane przez: Administrator
22-08-2016

Małopolskie Aktywne Kobiety

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce podejmuje kolejne wyzwanie, którego celem jest podnoszenie jakości życia kobiet poprzez wzmacnianie ich potencjału osobistego na rynku pracy. Tym razem zap...

dodane przez: Administrator
12-08-2016

Rekomendacje w programie stypendialnym

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego "Res Sacra Miser" w Olkuszu, uchwałą nr 17/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 roku, na podstawie opinii Komisji Stypendialnej, rekomenduje do uzyskania stypendium na rok szkolny...

dodane przez: Administrator
02-08-2016

Nowy termin wniosków w programie stypendialnym

W związku z licznymi zapytaniami przedłużamy termin składania wniosków w programie Stypendiów Pomostowych. Nowy termin to 11 sierpnia 2016 r....

dodane przez: Administrator
07-07-2016

Dołącz do Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku!

Masz 60 lub więcej lat? Pragniesz poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w interesujących Cię tematach? Chciałbyś aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym lokalnej społeczności? Wyznajesz zasadę,...

dodane przez: Administrator
23-06-2016

Prosimy o głosy w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego!

Nasze Stowarzyszenie we współpracy z olkuskimi szkołami ponadgimnazjalnymi przygotowało wspólny projekt do I edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. W ramach zadania p...

dodane przez: Administrator
03-06-2016

„Kierunek – samodzielność” na starcie

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser”  od maja do grudnia 2016r. realizuje  kolejny projekt na rzecz 30 dzieci niepełnosprawnych  i ich rodzin z terenu powiatu olkuskiego. W d...

dodane przez: Administrator
03-06-2016

Grunt to rodzinka!

      GRUNT TO RODZINKA „Bliżej siebie”- rodzinne inicjatywy sposobem na integracje społeczną                ...

dodane przez: Administrator
03-06-2016

Stypendia Pomostowe 2016 - nabór wniosków

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu wraz z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości,  Polsko–Amerykańską Fundacją Wolności,  Narodowym Bankiem Polskim, Funda...

dodane przez: Administrator
30-05-2016

Projekt „Młodzież w działaniu – Olkuska Szkoła Liderów” zakończony!

21 kwietnia b.r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Olkuszu odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Młodzież w działaniu – Olkuska Szkoła Liderów”, realizowany prz...

dodane przez: Administrator
30-05-2016

Projekt „Sami o sobie w przyjaznej przestrzeni” – zrealizowany i podsumowany.

  Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” podsumowało działania zrealizowane w ramach projektu „Sami o sobie w przyjaznej przestrzeni”. Stowarzyszenie w okresie od 02.02 2015...

dodane przez: Administrator
21-04-2016

Zbiórka dla Michałka Kalisia

Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" w Olkuszu zaangażowało się w pomoc Michałkowi Kalisiowi z Olkusza, który choruje na obuocznego siatkówczaka. Pilnie potrzebne jest wsparcie, wsp&oa...

dodane przez: Administrator
14-04-2016

Stowarzyszenie na międzynarodowej konferencji dotyczącej włączenia społecznego

W dniach 7-8 kwietnia 2016 r. przedstawicielka Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu uczestniczyła w międzynarodowej konferencji pn. „ Polityki publiczne dla kreowani...

dodane przez: Administrator
25-03-2016

Życzenia Wielkanoc 2016

  ...

dodane przez: Administrator
16-02-2016

Współpraca z TRI Poland

Na zaproszenie firmy TRI (Poland) Sp. z o.o. uczestnicy projektu „Młodzież w działaniu – olkuska szkoła liderów” przeprowadzili spotkania dla wolbromskich gimnazjalistów. War...

dodane przez: Administrator
12-02-2016

Cordis Nobilis po raz siódmy!

6 lutego już po raz siódmy wręczono nagrody Szlachetnego Serca – Cordis Nobilis. To wyróżnienie wyjątkowe, przyznawane tym, którzy poświęcają swój czas, pasję, umiejęt...

dodane przez: Administrator
10-02-2016

Budżet Obywatelski 2016 - prosimy o głosy

Trwa głosowanie w II edycji Budżetu Obywatelskiego. Zachęcamy do zagłosowania na 2 projekty, które są nam bardzo bliskie: nr 21 i 40! Tu więcej informacji na ten temat: ...

dodane przez: Administrator
26-01-2016

Pomoc na kilka sposobów

Zapraszamy do obejrzenia programu nagranego przez "Przegląd Olkuski". Film można znaleźć TUTAJ-POMAGAJĄ NA KILKA SPOSOBÓW...

dodane przez: Administrator
08-01-2016

Zaproszenie na V Bal Charytatywny

...

dodane przez: Administrator
14-01-2016

Stypendia Pomostowe wręczone

Tuż przed Nowym Rokiem, w olkuskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym „Res Sacra Miser”, wręczono dyplomy stypendystom programu stypendiów pomostowych. W uroczystości wzięli udział studenci pie...

dodane przez: Administrator
22-12-2015

Życzenia Boże Narodzenie 2015

 ...

dodane przez: Administrator
18-12-2015

I MIKOŁAJKOWY INTEGRACYJNY TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ JUŻ ZA NAMI

6 grudnia w olkuskiej Hali MOSiR odbył się I Mikołajkowy Integracyjny Turniej Piłki Halowej. To kolejna inicjatywa w ramach projektu „Sami o sobie w przyjaznej przestrzeni”, realizowanego przez ...

dodane przez: Administrator
18-12-2015

Olkuskie Święto Wolontariatu, VIII edycja Targów Wolontariatu za nami!

3 grudnia, na dwa dni przed obchodami Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, w Sali Widowiskowej olkuskiego MOK odbyły się VIII Targi Wolontariatu. Organizatorem tego niezwykłego wydarzenia, realizowanego prz...

dodane przez: Administrator
20-11-2015

Zaproszenie na Targi Wolontariatu

...

dodane przez: Administrator
04-11-2015

Rekomendacje w programie Stypendia Pomostowe

Bardzo miło nam poinformować, że wszystkim osobom rekomendowanym przez nasze Stowarzyszenie do stypendiów pomostowych na I rok nauki w roku akademickim 2015/2016, przyznane zostały stypendia w ramach...

dodane przez: Administrator
13-10-2015

Wolontariusz Roku 2015

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu - koordynator zadania publicznego „Potrzebujesz mnie – więc jestem”, finansowanego przez Województwo Małopolskie, se...

dodane przez: Administrator
09-10-2015

II edycja projektu „Młodzież w działaniu”

We wrześniu zakończyliśmy rekrutację do projektu „Młodzież w działaniu – olkuska szkoła liderów”. Rozpoczęliśmy działania merytoryczne – za nami pierwsze szkolenia dla ...

dodane przez: Administrator
29-09-2015

Kolejna edycja Targów Wolontariatu przed nami!

Olkuskie Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" w Olkuszu już po raz ósmy zaprosi na Targi Wolontariatu. Są one organizowane w ramach projektu "Potrzebujesz mnie, więc jestem", na realizację kt...

dodane przez: Administrator
07-08-2015

Stypendia Pomostowe - postanowienie komisji stypendialnej

Przedstawiamy wyniki naboru do programu "Stypendia Pomostowe", zaakceptowane przez Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego "Res Sacra Miser" w Olkuszu: Komisja Stypendialna Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res...

dodane przez: Administrator
13-07-2015

Stypendia Pomostowe - kwestionariusz

Przypominamy, iż powoli dobiega końca składanie wniosków stypendialnych w ramach "Stypendiów pomostowych". Poniżej zamieszczamy kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o stypendium oraz reg...

dodane przez: Administrator
06-07-2015

Olkuskie święto cykliczne – sukces liderki projektu Młodzież w działaniu – olkuska szkoła liderów”

Głośne zakończenie I edycji projektu i rozpoczęcie wakacji przypadło na dzień 27 czerwca – właśnie wtedy cykliści ze Srebrnego Grodu mieli swoje święto. Wydarzenie współorgani...

dodane przez: Administrator
15-06-2015

Barwy Wolontariatu 2014 - uroczysta gala

Po raz czternasty uhonorowano wolontariuszy w ogólnopolskim konkursie Barwy Wolontariatu, organizowanym przez Sieć Centrów Wolontariatu, któremu od 2007 roku patronuje Prezydent Rzeczyposp...

dodane przez: Administrator
25-05-2015

Stypendia "POMOST" nabór

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu wraz z Polsko –Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Fundacją Wspomagania Wsi wsp&oacut...

dodane przez: Administrator
04-05-2015

Nabór do projektu "Sprawność szansą na lepsze jutro"

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu zaprasza 15 rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym wieku od 1 do 14 roku życia do z terenu Bukowna do udziału w realizowanym projekcie „S...

dodane przez: Administrator
04-05-2015

„Sprawność szansą na lepsze jutro" dla 15 dzieci z Bukowna

Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" od 29 kwietnia br. realizuje   projekt skierowany do 15 rodzin z Bukowna z małym, niepełnosprawnym dzieckiem. Celem projektu jest zintensyfikowanie oddzi...

dodane przez: Administrator
14-04-2015

GŁOSOWANIE DO KM RPO 2014 - 2020

Informujemy, że Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłosiła rozpoczęcie głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny ...

dodane przez: Administrator
03-04-2015

Życzenia Wielkanoc 2015

...

dodane przez: Administrator
27-03-2015

Przekaż 1%-to bardzo proste!

...

dodane przez: Administrator
27-03-2015

Samoorganizacja rozpoczęta!

W ramach projektu „Sami o sobie w przyjaznej przestrzeni” powołana grupa inicjatywna przedstawicieli najbardziej zaangażowanych rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym rozpoczęła cykl warsztat&oacu...

dodane przez: Administrator
24-09-2019

Placówka Wsparcia Dziennego

Tytuł projektu: Kawiarenka Pod Parasolem - placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu olkuskiego” Wartość projektu: 207 765,25 zł Wartość dofinansowania: 191&n...

dodane przez: Administrator
25-02-2015

Zakończenie kolejnych miniprojektów

W województwie małopolskim środek ferii zimowych, ale uczestnicy projektu "Młodzież w działaniu – olkuska szkoła liderów” wcale nie odpoczywają. W lutym zakończy...

dodane przez: Administrator
05-02-2015

Pomogliśmy Emilce

Prawie 2.500 zł zebrano podczas Koncertu Charytatywnego dla Emilki, który 4 lutego odbył się w olkuskim Miejskim Ośrodku Kultury. Organizatorzy - młodzież uczestnicząca w projekcie "Młodzież w d...

dodane przez: Administrator
24-01-2015

Bal Charytatywny już 6 lutego!

...

dodane przez: Administrator
27-01-2015

Koncert charytatywny

...

dodane przez: Administrator
09-01-2015

Zapraszamy na Bal!

Zapraszamy na IV Bal Charytatywny "Pomóż nam pomagać". Wykwintne menu, świetna muzyka, piękne wnętrza ale... przede wszystkim POMOC DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM. Całkowity dochód z Balu jest p...

dodane przez: Administrator
06-01-2015

„PR i współpraca z mediami” – szkolenie dla nauczycieli w ramach projektu „Olkuska szkoła liderów”

W przedostatni weekend listopada odbyło się drugie z cyklu szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu „Młodzież w działaniu - olkuska szkoła liderów” realizowanego przez Stowarzyszenie ...

dodane przez: Administrator
06-01-2015

Rekomendowani przez nas uczniowie mają Stypendia!

Z przyjemnością informujemy, iż troje tegorocznych maturzystów z naszego regionu, rekomendowanych przez Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser”w Olkuszu, zostało lauretami programu s...

dodane przez: Administrator
06-01-2015

Konkurs Wolontariusz Roku - zgłaszanie kandydatur

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu realizujące zadanie publiczne „Potrzebujesz mnie – więc jestem”, finansowane przez Województwo Małopolskie, serdecz...

dodane przez: Administrator
06-01-2015

VII Targi Wolontariatu w Olkuszu

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu koordynator projektu realizacji zadania publicznego „Potrzebujesz mnie – więc jestem” informuje, że VII  edycja Targ&o...

dodane przez: Administrator
06-01-2015

MIKOŁAJKOWY ZAWRÓT GŁOWY

Pierwsza inicjatywa młodzieżowa w ramach projektu „Olkuska szkoła liderów” za nami.  Nasi liderzy z  2-ch olkuskich szkół ponadgimnazjalnych (ZS nr 4, IV LO,) zorganizowa...

dodane przez: Administrator
06-01-2015

Olkuskie Święto Wolontariatu

4 grudnia w przeddzień Światowego Dnia Wolontariatu w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu odbyły się już po raz VII Targi Wolontariatu.To niezwykłe wydarzenie organizowane przez olkuskie „Stowarzysz...

dodane przez: Administrator
05-01-2015

"Młodzi przyjaciele ptaków" - warsztaty edukacyjne dla przedszkolaków

Rozpoczął się cykl inspirujących ekologicznych warsztatów edukacyjnych dla olkuskich przedszkolaków. Autorzy inicjatywy - uczestnicy projektu "Młodzież w działaniu - olkuska szkoła lider&o...

dodane przez: Administrator
05-01-2015

Życzenia Świąteczne

....

dodane przez: Administrator
05-01-2015

Dzieje się

Grudzień to pracowity czas dla liderów, biorących udział w projekcie „Młodzież w działaniu – olkuska szkoła liderów”. Pięć autorskich inicjatyw naszych liderów je...

dodane przez: Administrator
16-01-2015

Życzenia Świąteczne!

Życzenia Świąteczne!...

KRS
0000171499

NASI PODOPIECZNI

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Czytaj więcej

NAJNOWSZE